Mężyński, A. (2022). Na marginesie pracy Tadeusza Zadrożnego. Biuletyn Historii Sztuki, 84(2), 395–400. https://doi.org/10.36744/bhs.1443