Janowski, P. J. . (2022). Inwentarz marmurów z krakowskiego warsztatu Sebastiana Sali z 1653 r. Kilka uwag na temat biografii rzeźbiarza i jego ostatnich zamówień. Biuletyn Historii Sztuki, 84(2), 311–337. https://doi.org/10.36744/bhs.1440