Wierzbicka, A. (2023). Elie Nadelman. Kilka uwag i dopowiedzeń. Biuletyn Historii Sztuki, 85(1), 145–184. https://doi.org/10.36744/bhs.1394