Sobczyńska-Szczepańska, M., & Pyzel, K. (2023). Jerzy Szymonowicz i Jan Reisner w Rzymie – obalenie mitów. Biuletyn Historii Sztuki, 85(1), 69–93. https://doi.org/10.36744/bhs.1283