Stankiewicz, A. (2022). Jak Feniks z popiołów. Architektura kościoła franciszkanów w Zamościu. Biuletyn Historii Sztuki, 84(4), 817–878. https://doi.org/10.36744/bhs.1136