Grygiel, T. (2022). Kolegiata w Myszyńcu w świetle nowych ustaleń i atrybucji. Biuletyn Historii Sztuki, 83(4), 923–945. https://doi.org/10.36744/bhs.1086