Mossakowski, S. (2019). Żmudna droga do prawdy. Uwagi na marginesie studiów Marcina Fabiańskiego nad renesansowym zamkiem na Wawelu . Biuletyn Historii Sztuki, 81(1), 117–132. https://doi.org/10.36744/bhs.105