(1)
Petrucci, F. Tadeusz Kuntze, Zwany “Taddeo Polacco”, między Rzymem, Colli Albani I Lazio. bhs 2021, 83, 351-375.