(1)
Jurkowlaniec, G.; Herman, M. . Szesnastowieczny królewiecki Druk W Herzog August Bibliothek W Wolfenbüttel: Ilustracje, Oprawa I właściciele. bhs 2021, 83, 285-321.