(1)
Pajor, P. Północna wieża kościoła Mariackiego W Krakowie W Perspektywie Ulicy Floriańskiej. Przyczynek Do Badań Nad Planowaniem Osi Widokowych W średniowieczu. bhs 2021, 83, 253-283.