(1)
Kolendo-Korczak, K.; Michalczyk, Z.; Zgliński, M. Odpowiedź Na Uwagi Pani Dr Krystyny Staweckiej. bhs 2020, 81, 338.