(1)
Jarzewicz, J. O Orientalnych Motywach W Architekturze Zamku Malborskiego, Czyli powrót Do Dawnej Hipotezy. bhs 2023, 85, 35-50.