(1)
Mossakowski, S. Między Rzymskim Uniwersalizmem a „niebem I Zwyczajem polskim”. Próba Rozpoznania Kilku projektów Budowli świeckich Autorstwa Giovanniego Battisty Gisleniego. bhs 2023, 85, 5-46.