(1)
Adamski, J. Gotycka Architektura kościoła Farnego (Bożogrobców) Pw. Świętego Ducha W Przeworsku. bhs 2023, 85, 5-34.