(1)
Mossakowski, S. Przemysław Wątroba, Rysunki Architektoniczne I Dekoracyjne. Tylman Van Gameren, T. 1-2, Warszawa 2019 (Katalog Zbiorów - Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej W Warszawie). bhs 2021, 83, 427-430.