[1]
Jurkowlaniec, G. i Herman, M. 2021. Szesnastowieczny królewiecki druk w Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel: ilustracje, oprawa i właściciele. Biuletyn Historii Sztuki. 83, 2 (cze. 2021), 285–321. DOI:https://doi.org/10.36744/bhs.997.