[1]
Pajor, P. 2021. Północna wieża kościoła Mariackiego w Krakowie w perspektywie ulicy Floriańskiej. Przyczynek do badań nad planowaniem osi widokowych w średniowieczu. Biuletyn Historii Sztuki. 83, 2 (cze. 2021), 253–283. DOI:https://doi.org/10.36744/bhs.996.