[1]
Kolendo-Korczak, K., Michalczyk, Z. i Zgliński, M. 2020. Odpowiedź na uwagi pani dr Krystyny Staweckiej. Biuletyn Historii Sztuki. 81, 2 (kwi. 2020), 338. DOI:https://doi.org/10.36744/bhs.321.