[1]
Mężyński, A. 2022. Na marginesie pracy Tadeusza Zadrożnego. Biuletyn Historii Sztuki. 84, 2 (wrz. 2022), 395–400. DOI:https://doi.org/10.36744/bhs.1443.