[1]
Janowski, P.J. 2022. Inwentarz marmurów z krakowskiego warsztatu Sebastiana Sali z 1653 r. Kilka uwag na temat biografii rzeźbiarza i jego ostatnich zamówień. Biuletyn Historii Sztuki. 84, 2 (wrz. 2022), 311–337. DOI:https://doi.org/10.36744/bhs.1440.