[1]
Adamski, J. 2023. Gotycka architektura kościoła farnego (Bożogrobców) pw. Świętego Ducha w Przeworsku. Biuletyn Historii Sztuki. 85, 2 (lip. 2023), 5–34. DOI:https://doi.org/10.36744/bhs.1395.