[1]
Wierzbicka, A. 2023. Elie Nadelman. Kilka uwag i dopowiedzeń. Biuletyn Historii Sztuki. 85, 1 (maj 2023), 145–184. DOI:https://doi.org/10.36744/bhs.1394.